Site icon GEO Polityka

Węgry mogą zostać pozbawione prawa głosu w UE: media dowiedziały się, jak Parlament Europejski zamierza ukarać Orbana

Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zatwierdzili dokument przewidujący wprowadzenie kary dla premiera Węgier Viktora Orbana za podważanie podstaw demokracji, ale to nie wszystkie wiadomości.

11 0 < p>

Zdjęcie – censor.net

O tym, że uchwałą Parlamentu Europejskiego blok europejski zrobił pierwszy krok w kierunku zablokowania głosu Węgier w procesie decyzyjnym w Radzie Europejskiej, pisze NBN, cytując materiały Reuters.

Jak się okazało, za opisaną powyżej uchwałą głosowało 345 z 449 członków Parlamentu Europejskiego, potępiając tym samym „świadome, ciągłe i systematyczne wysiłki” władz węgierskich mające na celu ignorowanie podstawowych wartości UE. Ponadto w rezolucji poddano krytyce stanowisko Orbána w sprawie nałożenia zakazu przyznania Kijowowi kolejnego pakietu pomocy finansowej w czasie, gdy Ukraina opiera się inwazji na Federację Rosyjską na pełną skalę.

W uchwale wzywa się także do przejścia do kolejnego etapu procedury na rzecz zachowania praworządności i porządku prawnego, pozwalającego ostatecznie na zawieszenie prawa głosu Węgier w UE zgodnie z art. 7. postanowienia ogólne „Traktatu o Unii Europejskiej”, pomimo długości i złożoności procesu.

To wezwanie eurodeputowanych nie jest jednak w pełni prawnie wiążące, ale zwiększa presję polityczną na Orbana w sprawie w przededniu lutowego szczytu przywódców UE, na którym po raz kolejny będą starali się dojść do porozumienia w sprawie wsparcia finansowego dla Ukrainy.

O tym, dlaczego przedstawiciel Orbána wątpił, czy Unia Europejska i Węgry zgodzą się na 50, pisaliśmy już wcześniej. miliard euro dla Ukrainy.< /p>

nbnews.com.ua

Exit mobile version