Site icon GEO Polityka

W pobliżu Dniepru słychać było zgromadzenia rabusiów wojskowych

Dniepr nie uruchomił jeszcze alertów ani grup reagowania na zagrożenia militarne. Ostatni projekt nie został rozpatrzony.

RBC-Ukraina informuje o tym, wysyłając wiadomość do służb publicznych w imieniu Dniepru.

U Przypominam, że 12 dnia dzisiejszego na stronie internetowej wydziału pojawił się projekt decyzji VKonkom „W sprawie utworzenia zawiadomienia i organizacji zawiadomienia wojska i poczty zasobów transportowych na obszarze Dniepru” ukazała się w szczególnym okresie.”

„Projekt ten nie został rozpatrzony i po zweryfikowaniu wyników z przekazania projektów podjęto decyzję do Naczelny Wódz. Wino zostało sprawdzone przez Naczelnego Wodza pod kątem wad, bez zestalenia” – powiedzieli.

Po przekazaniu projektu decyzji

Tekst projektu decyzji, w pobliżu Dniepru zaproponowali utworzenie specjalnego obszary alarmowania środków transportu wojskowego i pocztowego. Chcieli zostać podpaleni w urzędach władz powiatowych tego miejsca.

Za czyją władzą planowano pozyskać spyvrobitniki ośrodków terytorialnych w celu uzupełnienia personelu.

The struktura działek powiadamiania, służb ratunkowych i małych jednostek obejmuje grupę pi rozshuka vіyskovozobov'yazanikh.

Wydaje się, że w obwodzie mikołajowskim komendanci okręgów mianowali szefów terytorialnych ośrodków kadrowych w obwodzie .

Warunki i ważne informacje na temat wojny między Rosją a Ukrainą można znaleźć na kanale oraz RBC-Ukraina w Telegramie.

Exit mobile version