Site icon GEO Polityka

„Liczba uniwersytetów na Ukrainie zostanie zmniejszona ze względu na zmniejszenie liczby kandydatów” – wiceminister edukacji

W ubiegłym roku na Ukrainie absolwentów szkół wyższych było około 360 tysięcy, podczas gdy w 2008 roku liczba ta sięgnęła 640 tysięcy.

/p> Zdjęcie ilustracyjne

Biorąc pod uwagę coroczną redukcję liczby absolwentów szkół wyższych, powinna nastąpić redukcja lub konsolidacja szkół wyższych.

Wiceminister oświaty i nauki Michaił Winnicki stwierdził w rozmowie z „Ukraińcami”.

„Już teraz powstał projekt ustawy o przesłankach modernizacji sieci uczelni. Tak naprawdę jest to projekt ustawy nie tylko o zmniejszeniu liczby uczelni, ale także o poprawie ich jakości ”, zauważył Winnicki.

Powiedział, że w ubiegłym roku na Ukrainie absolwentów szkół było ok. 360 tys., podczas gdy w 2008 r. liczba ta sięgnęła 640 tys.

“Dalsze prognozy również rozczarowują. Oparte wyłącznie na danych demograficznych, które nie uwzględniają wskaźników migracja” w związku z wojną, obserwujemy stały spadek liczby osób urodzonych na terytorium Ukrainy 17 lat temu. Do 2033 roku będziemy mieć około 300 tysięcy absolwentów – i to jest liczba, która przewiduje zwrot terytoriów, które nie są jeszcze kontrolowane przez Ukrainę” – dodał Winnicki.

Masowe zwolnienia na ukraińskich uczelniach: czy „zagranica” przeszkadza?

Jeśli chodzi o uczelnie, to według niego w 2008 roku na Ukrainie działało około 350 instytucji edukacyjnych, w których pracowało średnio 6,7 tys. studenci. Jednocześnie w 2021 r. liczba uczelni zmniejszyła się do 300, ale w każdej z nich kształciło się średnio zaledwie 3,4 tys. studentów. musi się wydarzyć, ale jest to niezwykle bolesny proces. Staramy się to robić sprawnie, bez powodowania niepotrzebnych napięć społecznych” – powiedział Winnicki.

Według niego, dziś na Ukrainie, oprócz 100 uczelni niepublicznych i 40 miejskich, działa prawie 170 uczelni państwowych, a to nie obejmuje filii, a w wyniku reformy powinno pozostać około 100.

Exit mobile version