Site icon GEO Polityka

Ukraińska formuła pokojowa: w Davos doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego omawiali sposób wdrożenia punktów 6-10

Uczestnicy spotkania rozważali następujące kwestie: „Wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych”, „Przywrócenie sprawiedliwości”, „Bezpieczeństwo ekologiczne”, „Zapobiegnięcie eskalacji i powtórzeniu agresji”, „Potwierdzenie zakończenia wojny” .

W Davos uczestnicy spotkania doradców ds. bezpieczeństwa narodowego i doradców ds. polityki zagranicznej kraje w sprawie wdrażania Formuły Pokojowej rozważyły ​​pięć drugich punktów ukraińskiej formuły pokojowej i rozwój sytuacji w ich wdrażaniu.

Jest to podane na stronie internetowej prezydenta.

Rozważali następujące punkty Formuły: „Wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych”, „Przywrócenie sprawiedliwości”, „Bezpieczeństwo ekologiczne”, „Zapobieganie eskalacji i powtarzaniu się agresji”, „Potwierdzenie zakończenia wojny” .

Wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych (nr 6)

Punkt ten przedstawili przedstawiciele Litwy i Minister Obrony Ukrainy Rustem Umerow.

W szczególności zaproponowano utworzenie międzynarodowej grupy roboczejna szczeblu ministrów obrony i doradców ds. bezpieczeństwa narodowego, do których zadań będzie należało opracowanie i zapewnienie przyjęcia międzynarodowego porozumienia wzywającego Rosję do całkowitego zaprzestania działań wojennych i wycofania wojsk z Ukrainy.

Konieczne jest także wspólne wypracowanie mechanizmu wycofywania wojsk i formacji zbrojnych Rosji z okupowanych terytoriów Ukrainy. Wycofanie wojsk musi obejmować:

Przywrócenie sprawiedliwości (nr 7)

Punkt ten przedstawili przedstawiciele Holandii, a także Prokurator Generalny Andriej Kostin i Wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy Irina Mudraja.

Zauważyli, że wysiłki na rzecz zapewnienia odpowiedzialności Rosji opierają się na pięciu ważnych komponenty:

Według niej międzynarodowy mechanizm odszkodowań powinien składać się z trzech elementów:

bezpieczeństwo ekologiczne (nie 8)

Punkt ten zaprezentowali przedstawiciele Niemiec, Finlandii, Bułgarii oraz Pierwsza Wicepremier Ukrainy Julia Sviridenko i Minister Ekologii Ukrainy Ruslan Strelets.

Zwrócili uwagę na potrzebę ujednolicenia metodologii do obliczenia strat i wprowadzenia definicji „ekobójstwa”< /b>do prawa międzynarodowego, nad czym obecnie pracuje Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Konsekwencji Wojen dla Środowiska, której współprzewodniczą Andrei Ermak i były premier, były szwedzki Ministerstwo Spraw Zagranicznych Margot Wallström.

Margot Wallström poinformowała, że ​​grupa wkrótce przedstawi swój raport, Traktat Środowiskowy, prezydentowi Ukrainy Władimirowi Zełenskiemu. Dokument ten będzie zawierał wiele konkretnych zaleceń zarówno dla Ukrainy, jak i społeczności międzynarodowej.

Zapobieganie eskalacji wojny i powtórzeniu agresji (nr 9)

Szef Biura Prezes Andrij Ermak przedstawił ten punkt wspólnie z przedstawicielem Wielkiej Brytanii.

Ermak opowiedział, jak powstawał projekt Kijowskiego Traktatu o bezpieczeństwie, który później stał się podstawą przyjętej w lipcu 2023 roku w Wilnie Wspólnej Deklaracji G7 o wsparciu dla Ukrainy.

Ze swojej strony zastępca szefa OPU Igor Żółkiew zauważył, że Deklaracja Generalna G7 w sprawie wsparcia dla Ukrainy stanowi podstawę nowego kompleksowego systemu zapobiegania eskalacji wojnyi powtarzanie agresji. Kolejnych 15 krajów potwierdziło zainteresowanie rozpoczęciem dwustronnych konsultacji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Potwierdzenie zakończenia wojny (nr 10)

Zastępca Szef Urzędu Głowa Państwa Andrij Sibiga i Minister Sprawiedliwości Ukrainy Denis Malyuska przedstawili prace grupy roboczej nad realizacją tego punktu.

Maluska przypomniała, że ​​Ukraina wielokrotnie próbowała wynegocjować wzajemne stosunki z Rosją i sporządzić odpowiedni traktat międzynarodowy, a za każdym razem Federacja Rosyjska wstrzymywała się od jego realizacji i po prostu go ignorowała. Dotyczy to zarówno traktatu o wspólnej granicy, jak i „wielkiego” traktatu o przyjaźni i współpracy, Memorandum Budapeszteńskiego i porozumień mińskich, a także Artykułów Perejasławskich z 1659 r.

Według ministrze, porozumienie, które potwierdzi koniec wojnypowinno:

Warunki porozumienia muszą być jasne i prawnie wiążące, a sama umowa musi zostać ratyfikowana przez parlamenty uczestniczących krajów.

Więcej o forum w Davos

lb.ua

Exit mobile version