Site icon GEO Polityka

Zastępca Umerow: W 2023 roku na Ukrainie wprowadzono 134 standardy NATO

Łącznie do początku 2024 roku na Ukrainie wprowadzono już 309 standardów NATO.

W 2023 r. na Ukrainie wprowadzono 134 standardy NATO. Do początku 2024 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej Sił Zbrojnych Siły i inne elementy sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy Obowiązuje już 309 standardów NATO, więcej niż niektóre państwa członkowskie NATO, które dołączyły do ​​ostatniej fali rozszerzenia Sojuszu.

„Mówimy w szczególności o tak ważnych obszarach, jak standardy dowodzenia i kierowania wojskami oraz kryteria działania broni i sprzętu wojskowego. W 2023 r. nastąpi opracowanie krajowych standardów systemu zarządzania cyklem życia broni i sprzętu wojskowego, opartego na odpowiednich podstawowych standardach NATO, również zostało prawie ukończone” – powiedział wiceminister obrony generał broni Iwan Gawriliuk, donosi Ukrinform.

Jak zauważył Gawriliuk, w 2024 roku planowane jest wprowadzenie kolejnych 50 standardów NATO w sektorze bezpieczeństwa. Wyjaśnił, że wprowadzenie standardów NATO zarówno w 2023, jak i 2024 roku jest przewidziane w priorytetowych planach działań Gabinetu Ministrów. wprowadzenie procedur, rozwiązań projektowych i terminologii w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu interoperacyjności wymaganego przez członków Sojuszu lub zapewnienia wytycznych dotyczących współpracy wielonarodowej. zobowiązanie na drodze do tego.

  • Jedną z podstawowych zasad standaryzacji NATO jest dobrowolna decyzja narodowa.
  • W sumie w Sojuszu Północnoatlantyckim istnieje około 1200 stale zmieniających się standardów, które są udoskonalane poprzez rewizję przynajmniej co trzy lata.
  • Standardy NATO regulują różnorodny zakres działań komponentów sektora bezpieczeństwa i obrony – od wspólnej terminologii po ujednolicenie procesów technicznych, kompatybilność broni i sprzętu wojskowego, procedury dowodzenia i kontroli oraz codzienne działania sił zbrojnych siły zbrojne członków Sojuszu i krajów partnerskich.
  • Standardy NATO są wprowadzane w życie na mocy porozumień (STANAG) i Zaleceń Normalizacyjnych NATO (STANREC) i mogą być akceptowane w całości lub z zastrzeżeniami.
  • < li>Wszystkie działania normalizacyjne w NATO opierają się na zapisach nowej polityki normalizacyjnej przyjętej w marcu 2016 roku. Dokument ten definiuje zasady przewodnie normalizacji NATO, opisuje jej funkcje, uprawnienia i interakcje pomiędzy głównymi uczestnikami społeczności normalizacyjnej.

    lb.ua

    Exit mobile version