Site icon GEO Polityka

Pomoc społeczna dla emerytów i rencistów: którym obywatelom państwo gwarantuje wypłaty do 300 UAH oraz bezpłatne usługi medyczne

Wraz z nadejściem bieżącego roku odrębna kategoria emerytów na Ukrainie jest uprawniona nie tylko do podwyżki świadczeń, ale także do innych, nie mniej interesujących świadczeń.

Zdjęcie – pexels.com

O o tym, że dotyczy to seniorów, którzy otrzymali status „Honorowego Darczyńcy Ukrainy”, pisze „NBN”, powołując się na Ustawę Ukrainy „O darowiznie krew i jej składniki”, opublikowane na oficjalnej stronie Rady Najwyższej Ukrainy.

Zgodnie z normami prawnymi osobom takim przysługuje emerytura w wysokości nie niższej niż 292 hrywien miesięcznie, pod warunkiem, że wcześniej przekazały darowizny Odpowiednio 40/60 pojedynczych maksymalnych możliwych dawek krwi/osocza krwi.

Ponadto honorowym dawcom Ukrainy oferujemy:

Wcześniej pisaliśmy o fakcie, że PFU nazywało to „kosztem” jednego miesiąca doświadczenia zawodowego.

nbnews.com.ua

Exit mobile version