Site icon GEO Polityka

Rada regionalna w Mikołajowie odroczyła kwestię usunięcia gubernatora Sawczenki

Rada obwodu mikołajewskiego postanowiła wysłuchać sprawozdania szefa mikołajewskiej obwodowej administracji państwowej Aleksieja Sawczenki w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia na nadzwyczajnej sesji, a następnie podjęła decyzję o wyrażeniu wotum nieufności.

Posłowie podjęli tę decyzję na posiedzeniu 29 marca, informuje korespondent NikVesti.

W sumie głosowało 34 posłów na 40 obecnych.

Działacze nie zgodzili się z tą propozycją i pozostali na podium.

Szef „Korpusu Narodowego” w obwodzie mikołajowskim Denis Yantar zwrócił się do szefowej rady regionalnej Wiktorii Moskalenko z żądaniem natychmiastowego podniesienia kwestii ogłoszenia wotum zaufania.

“Chcesz tego? Weźcie mnie do niewoli! Nie złamię prawa! Nie jesteście mieszkańcami obwodu mikołajewskiego, pierwszy raz was widzę!” – powiedziała Wiktoria Moskalenko.

Po krótkiej dyskusji zamknęła posiedzenie radnych sejmiku województwa.

0512.com.ua

Pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Regionalnej Iwan Kuchta powiedział: „Osobiście jestem za dymisją Savczenki. Ale dzisiaj nie będę głosował za jego dymisją, bo jest presja”.

“Dlaczego sytuacja stała się tak napięta, że przyszli do nas ludzie z innych regionów i zmusili naszych ludzi do udania się do władz regionalnych? To nasza bierność jako posłów sejmiku. Doprowadziliśmy do tego, że ludzie przychodzili do nas pod Regionalnej Administracji Państwowej, żebyśmy mogli pracować.” – dodał.

„Wspólnie umieśćmy sprawozdanie gubernatora w porządku obrad następnej sesji” – zaproponował Kuchta.

Dodał, że osobiście będzie głosował za ogłoszeniem wotum nieufności dla głowy regionu. Na pytanie pierwszego zastępcy szefa obwodowej administracji państwowej Wiaczesława Bonyi: „Nawet jeśli podoba ci się raport?”, Kuchta odpowiedział, że nie chodzi o raport, ale o sytuację na lotnisku.

Na następnej sesji Sawczenko będzie musiał złożyć sprawozdanie roczne. Jeśli nie zadowoli posłów, wówczas automatycznie zgłoszą mu brak zaufania – co jest równoznaczne z rezygnacją.

Jeśli szef regionalnej administracji państwowej się nie pojawi, zostaną podjęte odpowiednie kroki, podaje strona internetowa Nikołajewa 0512.

Przed rozpoczęciem sesji sejmiku zgromadziło się około 200 demonstrantów, którzy domagali się dymisji Aleksieja Sawczenki.

Budynek rady regionalnej był pilnie strzeżony.

20 marca odbył się pierwszy wiec na rzecz ustąpienia Aleksieja Sawczenki. po tym, jak pełniący obowiązki dyrektora lotniska w Mikołajowie Władysław Wołoszyn zastrzelił się w swoim mieszkaniu.

Ta sama akcja miała miejsce w Kijowie. 21 marca za administracji prezydenckiej ludzie domagali się od Petra Poroszenki dymisji „gubernatora” Nikołajewa.

W śledztwie badana jest wersja Wołoszyna, która została doprowadzona do samobójstwa przez władze regionalne, ale wątpi w tę wersję.

Aleksiej Sawczenko zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w śmierci Wołoszyna.

www.pravda.com.ua

Exit mobile version