Site icon GEO Polityka

Jak zmieniły się wynagrodzenia Ukraińców i gdzie płacić najwięcej: najnowsze dane

Państwowy Urząd Statystyczny opublikował oficjalne dane na temat nominalnych wynagrodzeń Ukraińców urodzonych w 2023 roku. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 17 937,3 hrywien i było o 22,7% wyższe niż w tym samym okresie 2022 r.

RBC-Ukraina informuje o tym w zgłoszeniach do Państwowej Komisji Statystycznej.

>

Najwyższe wynagrodzenia pracowników etatowych występowały w sektorze „Informacja i telekomunikacja”, gdzie wzrosły o 20,3% do 37 542 hrywien miesięcznie.

W innym miejscu – „Biznes finansowy i ubezpieczeniowy” ” Jest” . Finanse średnio wygrają 34.189 hrywien. Wynagrodzenia wzrosły o 29,8%.

W dalszej kolejności w „Administracja Rządowa i Obrona” wynagrodzenia wzrosły o 15,1% do 24 168 hrywien.

W obszarze „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” wynagrodzenia wzrosły o 23,5% do 24 141 hrywien.

Najmniej w sektorze edukacji płacono 12 180 hrywien (wzrost o 8,2%).

Prognoza wynagrodzeń

Projekt Gabinetu Ministrów suwerena budżet na 2024 rok do kolejnego czytania, koloryzującego prognozę wzrostu płac realnych Ukraińców.

Według danych rządu w 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne pracowników służby zdrowia w ujęciu brutto wyniosło 14 847 hrywien i po uwzględnieniu poziomu inflacji spadło o 11,9%.

2023 wynagrodzenie nominalne zostało czas 18.527 hrywien i skorygowany o wzrost inflacji o 10,1%. W 2024 r. wynagrodzenie wyniesie 21 809 hrywien i zostanie skorygowane o wzrost inflacji o 8,5%.

Ponadto jasne jest, że w 2025 r. wynagrodzenie wyniesie 25 732 hrywien, a w 20 26 r. wynagrodzenie wyniesie 30 260 hrywien. roci. Według prognozy MFW dolarowe wynagrodzenie Ukraińców w 2024 roku wyniesie 527 dolarów i przekroczy poziom przedwojennego roku 2021 (514 dolarów). W 2025 r. przeciętne nominalne wynagrodzenie na Ukrainie wzrośnie o 17,7% w 2026 r.

Zaktualizowana prognoza NBU

Zgodnie z oczekiwaniami, zgodnie z prognozą NBU, przeciętne nominalne wynagrodzenie na Ukrainie w 2023 r. wzrośnie o 17,7% , a jest realna (stopa inflacji) o 3,9%.

W 2024 roku płace nominalne wzrosną o 15,8%, płace realne wzrosną o 6,9%. W 2025 roku płace nominalne wzrosną o 14,0%, płace realne wzrosną o 6,2%.

Exit mobile version