Wielokąty znalezione pod Marsem: naukowcy opowiadają, jakiego przełomu dokonali

Twitter LinkedIn VK

Ta informacja została podana przez Internet.UA, podaje URA-Inform.

Co to za wielokąty?

Zdjęcia przesłane do nich z miejsca lądowania na Równinie Utopia wykazały obecność wielokątnych obiektów o długości około 35 metrów, obejmujących cały obszar ich badań. Obiekty te mają rozmiary od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów. Naukowcy uważają, że powstały miliardy lat temu w wyniku cykli zamarzania i rozmrażania, ale mogą mieć również pochodzenie wulkaniczne.

Praca ekspertów

Analizując dane otrzymane od „Zhuzhong” Dane badacze odkryli obecność szesnastu wielokątnych klinów znajdujących się na głębokości około 1,2 km pod powierzchnią Marsa. Wskazuje to na powszechne występowanie takiego krajobrazu na Równinie Utopii. Odkryte obiekty powstały prawdopodobnie 3,7-2,9 miliarda lat temu, w późnej erze spesjańskiej lub wczesnej amazońskiej, a następnie zostały zakopane pod warstwami kolejnych procesów geologicznych.

Podobne formacje wielokątne obserwowano już wcześniej w kilku regionach Marsa, ale po raz pierwszy odkryto je pod powierzchnią. To umiejscowienie wskazuje na potrzebę zimnego otoczenia. Zdaniem naukowców obiekty te mogły powstać w wyniku cykli zamrażania i rozmrażania wody lub lodu w południowej części Równiny Utopia.

Podsumowanie

Wcześniejsze badania georadarowe wskazują na wielokrotne powodzie w tym samym okresie geologicznym, w wyniku których utworzyło się kilka warstw pod równiną. Formacje wielokątne prawdopodobnie powstały w wyniku wysychania lub ściskania i pękania mokrej gleby w wyniku ochładzania strumieni lawy. W każdym razie wskazuje to na znaczące zmiany klimatyczne na Marsie.

Przypomnijmy, że naukowcy odkryli coś, czego nie potrafią wyjaśnić: eksperci pokazali krąg czarownicy (zdjęcie).

Źródło informacji

Exit mobile version