Radziecki Święty Mikołaj czy Mikołaj: kogo się spodziewać w tym roku?

W ciągu długich lat historii Ukrainy wykształciły się dwie tradycje obchodzenia świąt noworocznych: wiara w św. Mikołaja i wiarę w Świętego Mikołaja. Te dwie postacie reprezentują różne wartości i historie. Dziś WomanEL przyjrzy się, dlaczego wiara w św. Mikołaja jest dla Ukraińców historycznie i emocjonalnie ważna.

Treść< /span>Święty Mikołaj: życzliwy cudotwórca i opiekun biednychOjciec Mróz: upolityczniony charakter epoki sowieckiejŚwięto Świętego Mikołaja na UkrainieZakaz Bożego Narodzenia w ZSRR i represje ze względu na religięDlaczego Ukraińcy powinni wierzyć w Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj: dobry cudotwórca i obrońca ubogich

Święty Mikołaj to prawdziwa postać historyczna, która urodziła się około 270 roku na terenach dzisiejszej Turcji. Jego dobre uczynki i cuda stały się podstawą kultu św. Mikołaja. Rozdawał bogactwo biednym, pomagał sierotom i był dla chrześcijan obrazem pobożności. Legendy o Mikołaju opowiadają o jego tajemniczych nocnych wizytach w domach, gdzie rozrzucał prezenty i pomagał potrzebującym.

Kosmiczne przesłanie w butelce: przekazała NASA jak wysłać imię Jowiszowi Kolor roku 2024, który stanie się głównym w wystroju wnętrz: pożegnalna czerwień i róż

W swoim życiu pokazał Nikołaj człowieczeństwo i umiejętność niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się w tarapatach. To czyni jego wizerunek cennym i tradycyjnym dla chrześcijaństwa.

Ojciec Mróz kontra Mikołaj: korzenie historyczne i sprzeczności kulturowe. Źródło: cikavo-znaty.com

Ojciec Mróz: upolityczniona postać epoki sowieckiej

Przeciwieństwem dobrego Mikołaja jest Ojciec Mróz, postać wymyślona w 1937 roku w ZSRR. Zamiast pełnić dobre uczynki i walczyć o sprawiedliwość, Święty Mikołaj został stworzony jako narzędzie propagandy antyreligijnej i antykapitalistycznej.

Jego korzenie sięgają wierzeń pogańskich, gdzie był władcą zimy i zły dziadek, który rozdawał nieszczęścia. Święty Mikołaj ucieleśnia poglądy totalitarnych władz, które próbowały oderwać naród od jego tradycji i ustanowić własne.

Święty Mikołaj kontra Mikołaj: korzenie historyczne i sprzeczności kulturowe. Źródło: volynnews.com

Święto Świętego Mikołaja na Ukrainie

Od wieków w naszym kraju Ukraińcy zawsze świętują Mikołaja, szanując tradycje. Zgodnie z wieloletnim ukraińskim zwyczajem właściciele wsi jednoczyli się, aby warzyć piwo pszeniczne, urządzać na saniach salony i wesołe legowiska. Dzieci zostały poczęstowane specjalnymi ciasteczkami – Nikolaychiks. A poza tym dzieciaki czekały na prezenty, a niegrzeczni otrzymali rózgi. A kutya i kompot gotowano, aby zapewnić przyszłoroczne zbiory. Święto to zadziwiło swoją wszechstronnością i sakramentami, które przekroczyły czas i pozostawiły ślad w sercach Ukraińców.

Święty Mikołaj kontra Mikołaj: korzenie historyczne i sprzeczności kulturowe. Źródło: uainfo.org

Zakaz świąt Bożego Narodzenia w ZSRR i represje ze względu na religię

Do 1935 roku władze sowieckie niemal całkowicie zakazały obchodzenia świąt religijnych, w tym Bożego Narodzenia. Było to częścią antyreligijnej kampanii mającej na celu usunięcie Kościoła i jego tradycji z życia ludzi. Powszechne stało się niszczenie kościołów, zakaz dni wolnych od świąt religijnych oraz groźby ubierania choinek.

Ta polityka znalazła odzwierciedlenie w stworzeniu Ojca Mroza jako alternatywy dla św. Mikołaja. W ten sposób rząd próbował zastąpić cnotliwe tradycje chrześcijaństwa innymi symbolami ideologicznymi, które z czasem zakorzeniły się w społeczeństwie.

Ojciec Mróz kontra Mikołaj: korzenie historyczne i sprzeczności kulturowe. Źródło: shuba.life

Dlaczego Ukraińcy powinni wierzyć w św. Mikołaja

Ukraińcy historycznie wierzą w św. Mikołaja, symbolizującego dobroć, hojność i człowieczeństwo. Jego wizerunek zrodził się z wartości chrześcijańskich i symbolizuje ciepło rodzinne, co nadaje mu szczególne znaczenie dla Ukraińców.

Próbą stworzenia przez rząd radziecki alternatywy dla tego wizerunku w osobie Ojca Frosta może być postrzegane jako próba oderwania narodu od jego historii i kultury. Dziś, gdy zastanawiamy się nad tradycjami obchodzenia świąt noworocznych na Ukrainie, istotny jest powrót do korzeni i wiara w to, co naprawdę ważne. Mianowicie miłość i wzajemne zrozumienie, które symbolizuje św. Mikołaj.

Ojciec Mróz kontra Mikołaj: korzenie historyczne i sprzeczności kulturowe . Źródło: risu.ua

Historycznie poprawne jest więc to, że Ukraińcy powinni wierzyć w św. Mikołaja, czekać na jego dobroć i pisać do niego list z życzeniami, bo to odzwierciedla najlepsze symbole naszej kultury.

< p>Nawiasem mówiąc, niedawno Dasha Kvitkova zorganizowała dla wszystkich imprezę charytatywną z okazji Mikołajek.

Źródło informacji

Exit mobile version