Site icon GEO Polityka

Chcą wyłączyć z mobilizacji inną kategorię Ukraińców: o kim mowa?

Twitter LinkedIn VK

Ta informacja została podana w Radzie Najwyższej w raportach URA-Inform.  

Rada Najwyższa zarejestrowała projekt ustawy nr 10251, który chce poszerzyć listę osób uprawnionych do odroczenia mobilizacji

Zgodnie z tym projektem ustawy Rada Najwyższa zamierza w celu wspierania ruchu ochotniczego i zwalniania z mobilizacji osób odbywających służbę wojskową, które oficjalnie zajmują się działalnością wolontariacką.

Wolontariusz musi jednak spełniać następujące kryteria:

– obywatel RP Ukraina w wieku poborowym i stanie, która pracuje (co najmniej za 0,75-krotność wynagrodzenia);

-prowadzi działalność gospodarczą (i nie ma długów podatkowych);

-oficjalnie zajmuje się działalnością gospodarczą działalność wolontariacką (wpisany do Rejestru Wolontariuszy, posiada zatwierdzony certyfikat wolontariatu);

-posiada dokumenty potwierdzające, że w bieżącym lub poprzednim miesiącu prowadził działalność wolontariacką.

Przypomnijmy, że wcześniej informowano, że Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczęło już projekt rekrutacji do Sił Zbrojnych Ukrainy: jak to działa.

Źródło informacji

Exit mobile version