Site icon GEO Polityka

Cła, emerytury, dotacje: co dzieje się z Ukraińcami podczas opadania liści

Opadanie liści na Ukrainie rozpocznie się wraz ze zmianami w zasadach świadczeń pomocy społecznej. W związku z rozpoczęciem sezonu sprzątania wzrosną kwoty opłat za usługi komunalne, a teraz zaczną obowiązywać nowe dotacje. Oprócz odpraw emerytalnych w tym miesiącu nie będzie podwyżki emerytur.

RBC-Ukraina zebrała w niższych materiałach informacje o wszystkich zmianach od pierwszej jesieni 2023 r.

< em>W przygotowaniu kroki Dżerela były żrące: publikacje Ministerstwo Polityki Społecznej, Fundusz Emerytalny Ukrainy, ogłosiło Gabinetowi Ministrów Denisa Szmigala, pracownika NJSC Naftogaz Ukrainy Oleksija Czerniszowa, Ministra Energii niemieckiego Galuszczenko.

Zmieniają się zasady wpłat na rzecz VPO < p>

W przypadku wewnętrznych przepływów osób na Ukrainie, które po raz pierwszy złożą wniosek o pomoc od 1 listopada 2023 r., płatności będą należne całej rodzinie. Pieniądze wpływają na konto bankowe jednej osoby i są rozdzielane pomiędzy wszystkich członków kraju.

Wysokość pomocy nie ulegnie zmianie. Co miesiąc od dzieci i osób niepełnosprawnych potrąca się 3 tys. UAH, od pozostałych kategorii szkolnictwa wyższego 2 tys. UAH.

Znaczące jest to, że napływ będzie spłacał wysiedlonych przez 6 miesięcy – do końca 2024 roku. Dalszą pomoc można w zasadzie na nowo uznać, gdyż ojczyzną jest niska wieś Maynovy, w magazynie rodziny są dziś osoby niepełnosprawne, osoby w wieku emerytalnym, troje i więcej nieletnich dzieci

Co stanie się z taryfami

W tym miesiącu wzrośnie wysokość rachunków za media, mimo że na Ukrainie rozpoczyna się sezon spalania 2023-2024. Większość usług mieszkaniowych i usług komunalnych zostanie zawieszona bez zmian w drodze moratorium na czas wojny i do jej zakończenia. Również taryfy za ogrzewanie, ciepłą wodę i dystrybucję gazu kształtują się na poziomie przedwojennym.

Bez zmian pozostaje także dostępność wody i usługi wodociągowe. Planowana na czas napływu decyzja o podwyżce ceł o 30% nie doszła do skutku.

Ilustracja gazu od największej firmy dostawczej Naftogaz została ustalona na 7,96 UAH/m3. Oleksij Czerniszow, pracownik NJSC Naftogaz Ukrainy, powiedział, że nie przewiduje się wzrostu cen „paliwa Blakit”.

“W związku z tym uspokoję wszystkich mieszkańców. Cena jest stała. W porze zimowej cena nie wzrośnie” – powiedział Czerniszow.

Cena prądu dla ludności dorastał w pobliżu Czerwnej do 2,64 UAH/kWh. Nie ma jeszcze planów podwyższenia taryfy. Wcześniej władcy dwustrefowych lekarzy mogli zaoszczędzić nawet do 50% w nocy w roku (od 23:00 do 07:00).

Minister energii Niemiec Galuszczenko przewidział, że do końca 2023 roku na Ukrainie obowiązuje regulacja dotycząca dostarczania na rynek energii elektrycznej specjalnego sprzętu w celu zapewnienia ludności energii elektrycznej po przystępnej cenie.

” І prodovzhuvatimemo dіyu stanowisko w sprawie ceł specjalnych do końca sezonu spalania. W związku z tym dyskusja o podwyżkach taryf żywnościowych nie będzie omawiana” – powiedział Galuszczenko.

Nowe dotacje

Nowe dotacje rozpoczęły się na Ukrainie, w wyniku przejścia Khovano na sezon spalania. Okres obowiązywania do kwietnia 2024 r.

W przypadku gospodarstw domowych, które wiosną 2023 roku nabyły prawo do dodatku mieszkaniowego, w tym także tych, których wysokość dofinansowania wyniosła 0,00 UAH, władze Funduszu Emerytalnego przeprowadziły już automatycznie rozdział dopłat na sezon grzewczy.

O dotację można ubiegać się po rozpoczęciu sezonu grzewczego. W przypadku mieszkańców, którzy nie wycofali dotacji lub do dnia 30 listopada 2023 r. złożyli wniosek o dotację, świadczenie zostanie pobrane z dotacji.

O dopłatę należy wystąpić także w przypadku osób, które dokonały zmian w magazynie swojego kraju.

Istotne jest, że prawo do cofnięcia dotacji przysługuje gospodarstwom domowym, m.in. które wydatki na mieszkanie i usługi komunalne wynoszą 15% przeciętnego miesięcznego całkowitego dochodu z im' Nie ma rachunków za media, ani umów na ich restrukturyzację.

Możesz złożyć wniosek o dotację ze specjalnym wnioskiem do władz PFU, bez podania miejsca rejestracji, do władz stsevoy skontaktuj się z CNAP, wyślij dokumenty pocztą lub wypełnij wniosek w formacie online i siebie:

Komu warto promować emerytury

Wszystkie etapy przekazywania emerytury dla Twojej rodziny już się odbyły zostało ukończone. Zaliczki planowane są na wiosnę 2024 roku.

W przypadku opadania liści nie są przekazywane dopłaty, oprócz standardowych zasiłków tysiącdolarowych po osiągnięciu wieku emerytalnego:

Podobnie wszystkie kategorie emerytów i rencistów mogą być uprawnione do dopłat za przepracowany staż pracy nabyty po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli dana osoba kontynuowała pracę. Aby wyzdrowieć, należy nawiązać specjalny kontakt z władzami PFU.

Przeczytaj warunki i ważne informacje na temat wojny między Rosją a Ukrainą na kanale RBC-Ukraina w Telegramie.

Exit mobile version