Site icon GEO Polityka

UE i USA pomogą opracować plan modernizacji Ukrainy

єvroopei union dopomogi ukraiński ani ” – dokument z reformą Pereslika. Plan pomoże przybliżyć akcesję do Unii Europejskiej.

RBC-Ukraina informuje o tym prośbą o złożenie wniosku wystosowaną przez samą UE – USA, która została wydana w piątek 20-go.

p>

Otrzymano Stany Zjednoczone i Unia Europejska potwierdziły w piątek swoją gotowość wsparcia Ukrainy „w takim stopniu, w jakim jest to konieczne”, w oparciu o opracowanie Planu Ukrainy – dokumentu zawierającego różnorodne reformy i zaktualizowane priorytety.< /p>

Є Przywódcy europejscy i amerykańscy powiedzieli, że należy pomóc Ukrainie, aby Rosja nie mogła zniszczyć jej gospodarki.

„Wraz z Ukrainą, Międzyrodzinna Platforma Koordynacji Darczyńców współpracuje z Ukrainą nad opracowaniem Planu dla Ukrainy, który jest częściowo ścieżką europejską” – napisano we wniosku.

Plan winni włączenia reform w gospodarce, praworządności i demokratyzacji, a także pomocy w modernizacji i odbudowie, wspierają przywódców Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Zdecydowanie potwierdzają, że będą w dalszym ciągu dostarczać Ukrainie dostawy na te cele – naprawa, ochrona, naprawa i renowacja. Sektor energetyczny spełnia standardy UE.

„Uznajemy zaangażowanie Ukrainy w postęp bieżących reform i zgadzamy się co do strategicznego znaczenia procesu akcesji do UE” – dodają autorzy oświadczenia.

Co uwzględnić przed „Planem Ukrainy”

Plan Ukrainy – to program odnowy i rozwoju regionu na najbliższe 4 lata.

Plan składa się z sześciu bloków, które będą formułować ciągły rozwój ukraińskiej gospodarki.

>

< p>Plan może być ambitny, ale nierealistyczny. Jeżeli punkty planu nie zostaną zrealizowane, środki zostaną wydane.

Wcześniej pisaliśmy, że Stany Zjednoczone chcą zmienić wysokość pomocy dla Ukrainy.

Warunki i ważne informacje dotyczące II wojny przeciwko Ukrainie można przeczytać na kanale RBC-Ukraina w Telegramie.

Exit mobile version