Stało się wiadome, dlaczego leworęczni w ZSRR zmuszeni byli uczyć się na nowo: tajemnica została ujawniona

Twitter LinkedIn VK

Taką informację przekazał Obozrevatel, podaje URA-Inform.

Jedna Powody zakazu pisania lewą ręką miały charakter ideologiczny, gdyż doktryna radziecka nie zakładała istnienia nikogo, kto w jakikolwiek sposób różniłby się od reszty społeczeństwa. Dlatego leworęcznych uważano za nienormalnych, zacofanych, a nawet wrogów ludu, ponieważ lewa strona kojarzyła się ze złymi duchami, diabłem lub kapitalizmem.

Kolejny powód był pragmatyczny: większość literatury edukacyjnej dla uczniów został przystosowany dla osób praworęcznych, natomiast leworęczni mieli trudności z czytaniem, pisaniem i rysowaniem. Ponadto szkoły nie posiadały specjalnych stolików, długopisów czy nożyczek dla osób leworęcznych, przez co zmuszone były dostosować się do środowiska praworęcznego.

Zakaz pisania lewą ręką pociągnął za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla leworęcznych, takie jak stres, dyskomfort, niewyraźne widzenie, słaba koordynacja ruchów i problemy psychiczne.

Wiele leworęcznych cierpiało na kompleks niższości i zawstydzenie swojej osobliwości. Część dzieci, zmuszona do pisania drugą ręką, doświadczyła niedogodności i zaczęła się przez to jąkać.

Przypominamy, że już wcześniej informowano, że na Ukrainie cofnie się czas o godzinę: data została ogłoszona.

Źródło informacji

Exit mobile version