Site icon GEO Polityka

Naukowcy rozwikłali zagadkę tajemniczych sygnałów z kosmosu: szczegóły

Twitter LinkedIn VK

Ta informacja została podana przez niezależną publikację, raporty URA-Inform.

Co to za zjawisko?

Te wybuchy to krótkotrwałe, ale intensywne wybuchy energii i pomimo licznych obserwacji ich źródło pozostało tajemnicą. Ostatnie badania wskazują na interesujące podobieństwa między FRB a trzęsieniami ziemi. Naukowcy przeprowadzili analizę i zasugerowali, że takie rozbłyski mogą być wynikiem podobnych zjawisk, które zachodzą na powierzchni gwiazd neutronowych i są znane jako „trzęsienia gwiazd”.

Sekret ujawniony

Chociaż wiele teorii próbowało wyjaśnić naturę FRB, w tym zderzenia gwiazd neutronowych z czarnymi dziurami, a nawet obca technologia, najczęstszym wyjaśnieniem Uważa się, że niektóre pochodzą z gwiazd neutronowych. Gwiazdy te powstają, gdy nadolbrzymy zapadają się w małe, ale niezwykle gęste obiekty.

Na potrzeby nowego badania naukowcy przeanalizowali dane z prawie 7000 FRB z trzech różnych źródeł, które emitują powtarzające się impulsy. Porównali czas i energię tych rozbłysków, a także dane dotyczące trzęsień ziemi i rozbłysków słonecznych.

Wyniki pracy ekspertów

The wyniki tego badania wykazały, że istnieją pewne podobieństwa między FRB i trzęsieniami ziemi. W szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsów wtórnych po FRB waha się od 10% do 50%. Ponadto częstotliwość wstrząsów wtórnych maleje z biegiem czasu i zawsze występują one ze stałą częstotliwością, nawet jeśli aktywność FRB jest zmienna. Nie ma korelacji między energią głównego wybuchu a jego wstrząsami wtórnymi.

Na podstawie tych danych naukowcy sugerują, że na powierzchni gwiazd neutronowych może znajdować się solidna skorupa podatna na gwiezdne trzęsienia ziemi, a te trzęsienia ziemi mogą prowadzić do potężnych eksplozji energii, które obserwujemy FRB.

Przypomnijmy sobie, jak wyglądały najstarsze stworzenia na Ziemi przed dinozaurami: naukowcy odkryli szczątki (zdjęcie).

Źródło informacji

Exit mobile version