PFU wydało ważne oświadczenie dla Ukraińców, którzy ukończyli 60. rok życia

Twitter LinkedIn VK

PFU przekazało tę informację, podaje URA-Inform.

Należy odnotować że obywatele często napotykają problemy przy składaniu wniosku do funduszu emerytalnego o emeryturę. W związku z tym PFU nalegała, aby Ukraińcy, którzy ukończyli 60. rok życia i którym przyznano emeryturę, nie „zwlekali” z wydaniem decyzji. ze złożeniem dokumentów.

W szczególności czasami zdarzają się błędy w zeszytach ćwiczeń, a staż pracy okazuje się niepotwierdzony. W związku z tym obywatele są wysyłani po dodatkowe zaświadczenia, co zajmuje czas – miesiąc lub dłużej.

Fundusz Emerytalny odpowiedział, że wniosek o emeryturę można złożyć w dowolnym momencie po powstaniu prawa do emerytury . Jeżeli wniosek o rentę złoży się w terminie 3 miesięcy od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, renta jest przyznawana od dnia następującego po dniu osiągnięcia wieku emerytalnego.

W tym przypadku za dzień złożenia wniosku o emeryturę emeryturę uznaje się z dniem przyjęcia przez PFU odpowiedniego wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. Przykładowo, jeżeli Ukrainiec, któremu przyznano emeryturę, 24 września skończy 60 lat, a wniosek złoży w ciągu 3 miesięcy, czyli przed 24 grudnia, to emerytura zostanie przyznana od 25 września.

Przypomnijmy, że wcześniej informowano, że fiskus zajął się sklepami na Instagramie i Facebooku: gdzie taki biznes już był „ograniczone”.

Źródło informacji

Exit mobile version