Site icon GEO Polityka

Ukraińcy mniej boją się bezrobocia, a bardziej spadającej hrywny i rosnących cen

Serpna 2023 Indeks gołębich postaw Ukraińców wzrasta o 1,3 pkt. i osiąga 84,9 pkt Bezrobocie w mniejszym stopniu dotyka Ukraińców, za to bardziej boją się oni spadającej hrywny i rosnących cen.

RBC-Ukraine informuje o tym na podstawie danych z trwającego badania firmy ii Info Sapiens.

< p>U Centralny wskaźnik wskaźnika stopy bezrobocia zmienił się o 3 punkty i wynosi 124,3 pkt. Wskaźnik inflacji wynosi 2,2 pkt. i wynosi 182,6 pkt. Wskaźnik dewaluacji Ikuvan wzrósł o 5,1 pkt. i sumował się do 144,2 p.< /p>

„Wiosną 2023 roku utrzymuje się tendencja do stabilizacji wskaźnika dobrych nastrojów. Wzrost wskaźnika jest bardzo nieznaczny. Poza tym prawdopodobny jest wzrost wskaźnika od konkretnej sytuacji, a także wskaźnik wzrostu gospodarczego. Na bieżąco monitorujemy dynamikę rozwoju sytuacji i oczywiste główne skutki” – komentują analitycy Info Sapiens.

Indeks dobrych nastrojów

Wskaźnik dobrych nastrojów na Ukrainie wyznaczany jest na podstawie wibratora krajowych władców kraju . W ciągu godziny obserwacji 1000 osobników zostanie przebadanych przez 16 lat.

Wartości indeksów mogą wahać się od 0 do 200. Wartości są wyższe od 200, bo wszystko jest ogromne i nie ocenia pozytywnie ekonomii sytuacja. Wskaźnik jest większy od 100, jeśli proporcje ocen pozytywnych i negatywnych są takie same. Venex kopalń wynosi 100, SCO w zawieszeniu jest przekazywane licytantom negatywnym.

Vidno, występek duchowości w języku ukraińskim osiągnął minimum dla pozostałych 2,5 skał. Ponadto kurs dolara na Ukrainie spadł od początku o 6%.

Wraz ze wzrostem siły roboczej sytuacja na rynku staje się trudniejsza: poziom bezrobocia, po pierwszym okresie, nieznacznie spadł, ale stracił swoje najwyższe punkty.< /p>

Exit mobile version