Site icon GEO Polityka

Dlaczego ONZ naprawdę pomogła emerytom poprzez dotację: raport PFU

Biedni emeryci z obszarów przyfrontowych zaczęli odmawiać dodatkowej pomocy ONZ. Płatności te nie wliczają się do kwoty dotacji.

Poinformowano o tym RBC-Ukraina w żądaniu wyjaśnień skierowanym do Funduszu Emerytalnego Ukrainy (PFU).

Jak stwierdzono przez PFU procedurę ureguluje dekret Do Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2023 r. nr 781 „W sprawie realizacji Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych i projektu stu dodatkowych składek z ubezpieczeń społecznych. Opisy różnych kategorie populacji.”

Zgodnie z dokumentem pomoc świadczona emerytom w ramach wyznaczonego projektu nie jest uwzględniana w kalkulacji całkowitego dochodu gospodarstwa domowego z tytułu wszystkich rodzajów pomocy społecznej, w tym dotacji.

Pomoc ONZ

Nagada ёmo , emeryci w regionach, yaki Osoby najbardziej dotknięte wojną są pozbawiane dodatkowych płatności ze Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP).

W ramach tej inicjatywy WFP zapewnia pomoc groszową emerytom, którzy mieszkają na terenach objętych aktywnymi lub możliwymi działaniami wojskowymi (wliczonymi przed wyznaczoną zmianą) w celu zmniejszenia świadczeń emerytalnych o kwotę mniejszą niż 30 00 hrywien i nie potrącili innej pomocy groszowej (zasiłek na utrzymanie dla szkolnictwa wyższego i organizacji międzynarodowej) od 1 lutego 2023 r.

Emeryci, którzy wyrażą chęć rezygnacji z tej pomocy, będą potrącać miesięczną wpłatę z kwoty różnicy pomiędzy emeryturą a emeryturą. Zostaną oni już usunięci w kwota 3000 UAH, minimalna kwota płatności wynosi 100 UAH. Pieniądze wypłacane są bezpośrednio na rachunek bankowy, na który emeryci i renciści wypłacają swoje początkowe wpłaty emerytalne.

Informacje o takich emerytach znajdują się w bazie Funduszu Emerytalnego, należy złożyć wniosek i wniosek we wszystkich Funduszach Emerytalnych nie potrzebuje globalnego programu żywnościowego.< /p>

W tej chwili program obejmie około 260 tysięcy emerytów, a każdemu emerytowi zostanie zawieszone wypłata nawet na miesiąc. Kwota, jaką WFP przekazuje emerytom w tym miesiącu to ok. 115 mln hrywien.

Według służby prasowej Ministerstwa Polityki Społecznej na karty pobrano 30 dopłat na kwotę ok. 260 tys. emeryci.

Exit mobile version