Site icon GEO Polityka

Platforma krymska. Co jest na porządku trzeciego szczytu wyzwolenia

Międzynarodowy Szczyt Platformy Krymskiej rozpoczyna się w tym roku, 23 kwietnia. Tse już trzeci na spotkaniu, rozmowa, ale w rotacji streamingu smród będzie w formacie hybrydowym z metodą na przyciągnięcie jeszcze większej liczby uczestników. Przywódcy kraju i władze mogą omówić możliwy problem bezpieczeństwa na Morzu Czarnym.

Co wiadomo o Czarnym Szczycie platformy krymskiej – w materiałach RBC-Ukraina poniżej.

Co wiadomo o Czarnym Szczycie platformy krymskiej – w materiałach RBC-Ukraina poniżej.

p> Porządek dnia

Uczestnicy Zustrich na Krymie Platforma, która odbędzie się 23 września, będzie poświęcona pielęgnowaniu integralności terytorialnej, potencjalnej wylęgarni po wyzwoleniu i polityce humanitarnej.

Kluczowym tematem jest także bezpieczeństwo w obwodzie azowsko-czarnomorskim, podobnie jak w przypadku głównego magazynu pracy korytarzy zbożowych.

Pierwszy orędownik szefa MZS Ukrainy Emine Dzhaparova powiedział, że samo -rozwój to dwa sygnały.

“Żaden handel nie może odbywać się w pobliżu Krymu, oskelki Krymu są integralną częścią Ukrainy, a po drugie, że sama Ukraina jest liderem na drodze rozwiązania zajęcie Pivostrova” – powiedziała.

Gdyby dwa poprzednie państwa były na tyle małe, aby udowodnić, że Krym jest częścią Ukrainy, co skonsolidowało na kilka lat maksymalne wsparcie międzynarodowe, to na negocjacjach 23 września w pierwszej kolejności zniszczyłyby żywność reintegracji Krymu po wojna.

Ja rozpovit Dzhaparova, prezydent Wołodymyr Zełenski іnіtsіyuvav іnіtіtsіyuvav w wewnętrznej polityce politіchny trek pitan'. Na drugim panelu przedstawiciele różnych ministerstw Ukrainy opowiadają o inspiracjach dla Krima po wojnie.

Trzeci panel negocjacyjny miał na celu zniszczenie odżywiania polityki humanitarnej, omówienie sytuacji demograficznej w gospodarstwie, łamanie praw człowieka, pierwotną rosyjską paszportyzację obywateli Ukrainy.

Uczestnicy codziennie jako zwłaszcza tak online.

Na perską platformę Krymska przybyli przedstawiciele 47 krajów. Przed kolejną godziną na szczyt przybyło 60 uczestników, w tym z ziem Światowego Dnia.

Emine Dzhaparova ujawniła, że ​​23 września 2023 r. na rozmowach będą jeszcze 4 nowe ziemie, ale tego nie zrobiła w każdym razie nie określam tego z góry.

Najwyraźniej prezydent regionu ugryjskiego Catalin Novak i premier Mołdawii Dorin Recean przybyli na Ukrainę przed szczytem. Prezydent Wołodymyr Zełenski, ogłaszając Krimowi trzecie ogłoszenie, zwrócił się do premiera Holandii Marka Rutte o poparcie planów budowy reintegracyjnej po wojnie, zokrema w planie gospodarczym.

Na szczycie planują także zniszczyć bezpieczeństwo żywnościowe na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym.

z bezpieczeństwem w obwodzie azowsko-czarnomorskim” – powiedziała Taszewa.

Pierwsza orędowniczka Ministra Spraw Zagranicznych Emine Dzhaparova wyraziła poparcie dla tego, że szczyt udowodni, że partnerzy popierają proaktywne stanowisko Ukrainy.

Radzie Najwyższej powiedziano, że platforma krymska jest poważnym problemem politycznym i dyplomatycznym, a zadaniem Ukrainy jest maksymalne poszanowanie problemu okupacji Krymu.

„Platforma krymska ma na celu na tych, którzy mają zjednoczone stanowisko, aby Zbrodnia była, mogła być i może zostać zmieniona i okupowana. Jestem magazynem Formuły na świat naszego Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Nie będzie inaczej, „ Denis Masłow powiedział, wypowiadając się na temat szefa Komisji Rady Najwyższej ds. Polityki Prawnej.

weź „Platformę Krymską”

Negocjować z formatem „Platformy Krymskiej”, zainicjowanym przez Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w celu zjednoczenia międzynarodowego wsparcia dla okupacji Krymu, ochrony praw i wolności ludności Pivostrova, a także dla poprawy bezpieczeństwa europejskiego i lekkiego.

Instalacja Samit 2021 roci pod Kijowem. Z tego powodu pochwalili deklarację, w której pozywają naruszenie praw człowieka na Krymie, militaryzację Pivostrova, przeprawę żeglugi przez Kanał Kerczeński, zmianę struktury demograficznej Pivostrova przez sposób przesiedlenia mieszkańców Federacji Rosyjskiej na Krym.

Kolejny sam_t pojawił się na początku 2022 roku – już w głowach inwazji na Federację Rosyjską na pełną skalę. Dzięki temu formatowi byliśmy zdystansowani, ale pozyskaliśmy rekordową liczbę uczestników – 60 liderów kraju, organizacji organizujących i międzynarodowych, m.in. NATO.

W poprzednim oświadczeniu uczestnicy wzywali do wsparcia Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem, wzywali Federację Rosyjską do negacyjnego sprowadzenia sprzętu wojskowego z terytorium Ukrainy, w tym Krymu, w celu wyrządzenia poważną krzywdę wobec Ukraińców i popychanie do przodu Tatarów krymskich.

Co istotne, przejdźmy przez szczyt na równych prawach przywódców, a także odbędą się spotkania parlamentarne platformy krymskiej. Pershu był tym samym wstąpił w 2022 r. w Chorwacji, a Czergowy rozmawiali z czołówką 24 Zhovlets 2023.

Nagadam, sekretarz RNBO OLEKIA DANILOV, Scho Klakhin, Shvidmasha Krima Vіycycovyko Khiych. Lepiej, żeby deokupacja dała naszemu krajowi gwarancje bezpieczeństwa.

Co więcej, Kiriło Budanow, główny badacz w Głównym Wydziale Poszukiwań, zapowiada w nadchodzących dniach nowe promocje na Krymie.

Exit mobile version