Jak ubiegać się o uznanie rachunków za media online: instrukcja obsługi

Dokumenty do rejestracji emerytury możesz złożyć online – za pośrednictwem specjalnego urzędu w sieci portal usług elektronicznych Fundacji Emerytalnej Ukrainy.

O tse poinformuj RBC-Ukraina o zgłoszeniu się do służby prasowej PFU.

PFU promuje najlepszy algorytm działania.

1. Wcześniej, przed przystąpieniem do składania wniosku, jesteśmy gotowi zeskanować kopie niezbędnych dokumentów, podzielić oryginały.

2. Wchodzimy na portal internetowy usług elektronicznych PFC i logujemy się w celu uzyskania dodatkowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. ” />

3. W specjalnym biurze na panelu Zlіva w sekcji „Komunikacja z PFC” wybierz opcję „Wniosek o dotację na życie dla chi pіlgu”.

4. Podajemy rok na odległość i wciskamy przycisk “Kontynuuj”. p>

5. W konfluencji vіknі „Ubiegaj się o dotację na życie chi pіlgu” zbieramy ten sam podział, który jest niezbędny do uznania pіlgu. Jeżeli dane o pilocie nie są zawarte w Jednolitym Państwowym Zautomatyzowanym Rejestrze Podatków, które mogą się palić, wówczas opcja „Wniosek o wprowadzenie danych do Jednolitego Państwowego Zautomatyzowanego Rejestru Podatków, aby mieć prawo do narkotyków”.

tsiya o pilgoviku jest już zadeklarowana w Jednolitym Państwowym Zautomatyzowanym Rejestrze Podatków, który może rościć sobie prawo do pielgrzymki (Rejestru), przechodzimy do sekcji „Wniosek o zapłatę pielgrzymka za opłacenie mieszkania i usług komunalnych, zapłata za stały ogień i zeskrobany gaz” (s. 10 tsієї Instrukcje).

b na pіlgi ”, wypełnij formularz elektroniczny: wprowadź dane osobowe i adresowe, informacje o miejscu faktycznego pobytu i meldunku pielgrzyma, wpisz dane dokumentów uprawniających do świadczeń.

7. Przed złożeniem wniosku przygotuj zeskanowane kopie dokumentów.

8. Prosimy o rok na przekazanie i przetwarzanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Złóż wniosek”, umieszczonego w formularzu online.

9. Weryfikacja danych wypełnionego wniosku do Funduszu Emerytalnego Ukrainy.

10. Zayshovshi w dystrybucji „Wniosek o zapłatę podatku za zapłatę za mieszkanie i usługi komunalne, zapłatę za stały ogień i skrobany gaz”, przestępstwo napowietrznych danych o wnioskodawcy, ważne jest, aby podać szczegóły dokumentu, który poświadcza osoba, wprowadź dane adresowe i podaj informacje o pіlgi (kategoria pіlgovik , rodzaj rozpoznania, data bazhanu rozpoznania pielgrzymki), a także data płatności pielgrzymki (bank post chi).

< p>

11. Udzielamy informacji o usługach mieszkaniowych i komunalnych, danych o pomocy domowej, członkach pomocy domowej (uczestnikach usługi), informacjach o dochodach i wydatkach członków pomocy domowej.

12. Powtórzę wszystkie szczegóły, jak przy składaniu wniosku o złożenie oświadczeń do Jednolitego Państwowego Zautomatyzowanego Rejestru Praw, abym miał prawo do świadczeń poprzez naciśnięcie przycisku „Sformułuj wniosek”, sprawdzamy poprawność wypełnienia formularz dokumentu i wniosek do Funduszu – portale usług elektronicznych Funduszu Emerytalnego Ukrainy.

Exit mobile version