Site icon GEO Polityka

Ukraina wystartowała z nowym właścicielem domu z ogłoszeniem: Shmigal rozpov o projektach

Ukraina cieszy się w tym roku nowymi domami. Nie chodzi tylko o projekt nowacji komunikacji miejskiej.

Według premiera Ukrainy Denysa Szmihala RBC-Ukraina wezwała Radę Ministrów do zabrania głosu w pierwszej godzinie spotkania.

Słowami Shmihala jesteśmy bezpośrednio ważni we wdrażaniu innowacji oraz ścisłej współpracy i koordynacji z naszymi międzynarodowymi partnerami.

“Dzisiaj może być dekada nowego gospodyni domowej dla kogoś bezpośrednio. Chwal tę decyzję, tak jakbym mógł otrzymać dotację z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 1,1 miliarda hrywien na dwa projekty, a także zaakceptować rozwój tego w odnowie ukraińskich regionów” – tłumaczy premier

Dla przypomnienia Shmigala:

Exit mobile version