Site icon GEO Polityka

Wymiana walut na Ukrainie zmienić możliwości reinwestowania, – ekspert

Wprowadzony przez Narodowy Bank Ukrainy kurs walutowy zmienił możliwość reinwestowania i stworzyć złożony dla nowych inwestorów.

O kosztach pomocy RBC-Ukraina dla Centrum Innowacji Gospodarczych, premier Kirił Krywołap. ir prawne, gospodarcze, społeczne i kulturalne instytucje, organizacje, mechanizmy i zachęty.

“Przyjrzyjmy się kluczowym elementom klimatu inwestycyjnego, które charakteryzują największe problemy na Ukrainie. Jednym z nich jest wymiana operacji walutowych. podążać za resztą strażników Narodowego Banku Polskiego Ukrainy, w następstwie liberalizacji waluty, nadal jest pozbawiona wymiany za usługi dla banków, wypłaty dywidendy” – szanując Krivolap.

nowi inwestorzy nie wkraczają na Ukrainę, rozumiejąc wszystkie możliwości składania.

Krivolap wypowiedział się na temat znaczenia klimatu dla inwestycji magazynowych, swobody przepływu groszy i innych środków finansowych. Dodając, że kraj jest bardziej zintegrowany ze światowym systemem finansowym, więcej kapitału jest dostępne dla podmiotów gospodarczych.

spłata nowych starych kredytów.

Przeczytaj warunki i ważne informacje o rosyjskiej wojnie z Ukraina na kanale RBC-Ukraine Telegram.

Exit mobile version