Site icon GEO Polityka

Uderzy to mocno w Ukraińców: już wiadomo, czy dopłaty w wysokości 30 tys. hrywien zostaną zwrócone wojsku

Twitter LinkedIn VK

URA-Inform podaje szczegóły, powołując się na Forbes Ukraina.

Sytuacja z dopłatami dla wojska wyjaśnił szef Ministerstwa Finansów Siergiej Marczenko. Zauważył, że zwrot dopłat może być dużym obciążeniem dla Ukraińców. Władze rozważają możliwość zwrotu dopłat jedynie poprzez podwyższenie podatków.

Według Marczenki dla dopłat wojsko musiałoby podnieść VAT o 4%, a podatek wojskowy trzykrotnie . Władze nie są gotowe do takiego obciążenia ludności w czasach kryzysu, więc z pomysłu zrezygnowano. Jeśli chodzi o pieniądze od partnerów zagranicznych, postanowili je przeznaczyć na zbrojenia, a nie na dopłaty do wojska.

„To jest problem nie do zniesienia. Musicie zrozumieć konsekwencje zwrotu dopłaty wojsku” – podkreślił Marczenko.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone mają pilne ostrzeżenie: Ukraińcy nauczyli się, kiedy nadejdzie najcięższa próba w wojnie.< /p>
Źródło informacji

Exit mobile version