urna__small  ECAG

Głosowanie podczas wyborów samorządowych na Litwie, które odbyło się 27 lutego br., przebiegło bez większych problemów organizacyjnych. Nie obyło się jednak bez pewnych naruszeń zasad wytyczonych m.in. przez Komisję Europejską, a także problemów wynikłych z niedoskonałości i niesprecyzowanych zapisów litewskiego prawa wyborczego.

Dział: Ukraina