balkanykonfknig  Łukasz Reszczyński

Renenzja: M. Dymarski, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, ss. 303.

Okres przełomu XIX i XX wieku na Bałkanach w sposób zdecydowanie najbardziej klarowny pokazuje złożoność i mnogość mechanizmów geopolitycznych rządzących tym regionem.

Dział: Recenzje