środa, 12 czerwiec 2013 08:19

Felix Aleman: Wielobiegunowość i globalizm

Globe_fire  Felix Aleman

Podczas tzw. Zimnej Wojny, żyliśmy w świecie dwubiegunowym. Tak przynajmniej myśli wiele osób. Jak bardzo dwubiegunowy był on jednak naprawdę? Istniały dwa supermocarstwa (Stany Zjednoczone i ZSRR), z własnymi geopolitycznymi strefami wpływów (Zachód i Wschód), próbujące kontrolować surowce i ludność świata, konkurujące między sobą.

Dział: Komentarze

globpolgeopolityka  Leonid Sawin

Choć naukowcy i politycy różnych krajów posługiwali się terminem „wielobiegunowość” głównie w znaczeniu kontrastującej teorii dwubiegunowego lub bipolarnego świata drugiej połowy lat 90. XX wieku, lub w kontekście krytyki USA, przesłanki dla teorii wielobiegunowości powstały już dużo wcześniej. Dziś multibiegunowość, czy wielobiegunowość stanowią kluczową koncepcję dla zrozumienia nowej globalnej sytuacji.

Dział: Analizy