OO1


  ECAG

Rosja ponownie wzywa do poszanowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1970 i 1973 ws. Libii i wzywa zainteresowane strony do ścisłego przestrzegania uchwał.

Dział: Libia_2011