europe_map02


  George Friedman

Zmiany wprowadzane do systemu międzynarodowego bywają niewielkie, jak i znaczące, ale ogólny wzór pozostaje niezmienny. Na przestrzeni lat 1500-1991 to hegemonia Europy w świecie przyczyniała się do ustanawiania globalnych zasad działania.

Dział: Unia Europejska

money_rule  dr Gracjan Cimek

Centrum obecnego świata stanowią główne państwa Zachodu: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia. USA i UE.  Wytwarzają one łącznie ok. 60% światowego PKB, a ich wymiana to 40% światowych obrotów. Tam koncentruje się kapitał i wielkie korporacje, a przede wszystkim produkcja o charakterze centralnym, tj. najbardziej zaawansowana technologicznie i przynosząca największe zyski. geopolityka

Dział: Analizy