Info ECAG

Przedstawiciele władz Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) przestrzegli Kijów, że przyjęcie przez Radę Najwyższą ustaw dekomunizacyjnych uderza w podstawy integralności terytorialnej Ukrainy. Uchwalony 9 kwietnia przez Werchowną Radę pakiet ustaw odrzuca m.in. dziedzictwo ZSRR. „Pozbawia to Kijów prawa do licznych terytoriów przyłączonych do republiki w czasach Ukraińskiej SRR” - utrzymuje Donieck.

Dział: Ukraina

veche-maydan  Info ECAG

W niedzielę 15 czerwca – w samo południe, czasu kijowskiego – odbył się III miting obywatelski (i XIV od początku protestów społecznych) w ramach EuroMajdanu. Ponieważ jest to dzień żałoby narodowej, zgromadzeni rozpoczęli od odśpiewania hymnu państwowego i uczczenia pamięci żołnierzy poległych w walce z prorosyjskimi powstańcami na Południowym Wschodzie. Jednakże podczas zgromadzenia, jeden z prowadzących wiec zaproponował przemarsz pod gmach parlamentu.

Dział: Ukraina