altalt Maciej Peter-Wirski
Nasilające się procesy globalizacji, w tym jej odsłony gospodarczej, doprowadziły do wzrostu potęgi korporacji transnarodowych, których sfera oddziaływania oprócz dziedziny ekonomii, zaczyna przechodzić coraz silniej w świat polityki, zarówno w aspekcie poszczególnych państw jak i również stosunków międzynarodowych.
Dział: Komentarze