globalization  prof. dr hab. Adam Gwiazda

Nikt już nie kwestionuje wpływu globalizacji na rozwój gospodarki światowej i poszczególnych gospodarek narodowych. Rzecz jednak w tym, że nie wszystkie gospodarki narodowe lub kraje i nie wszystkie społeczeństwa w jednakowym stopniu "doświadczają" globalizacji i korzystają z niej. Można więc zapytać czy uczestnictwo w procesach globalizacji jest lub raczej nie jest grą o sumie zerowej (jedni zyskują to, co inni tracą)?

Dział: Analizy