Ku_Nowej_Europie  dr Radosław Domke

Recenzja: Leszek Sykulski, Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji. Spojrzenie geopolityczne z Polski, Instytut Geopolityki i Alfa24, Częstochowa 2011, ss. 122.

 

Dział: Recenzje
alt dr Robert Potocki Recenzja: Maciej Olchawa, Imperialna Rozgrywka. Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2009, 247 ss.
Dział: Recenzje