alt ECAG

Publikujemy List Otwarty dr inż. Zbigniewa Wrzesińskiego Z politechniki Warszawskiej, będący komentarzem do artykułu red. Barbary Barysz z Dziennika Gazety Prawnej w sprawie utylizacji dwutlenku węgla. Rozwiązanie problemu produkcji tego związku chemicznego ma fundamentalne znaczenie dla geopolitycznej pozycji Polski.

Dział: Komentarze