alt ECAG

Publikujemy List Otwarty dr inż. Zbigniewa Wrzesińskiego Z politechniki Warszawskiej, będący komentarzem do artykułu red. Barbary Barysz z Dziennika Gazety Prawnej w sprawie utylizacji dwutlenku węgla. Rozwiązanie problemu produkcji tego związku chemicznego ma fundamentalne znaczenie dla geopolitycznej pozycji Polski.

Dział: Komentarze
alt  Zbigniew Wrzesiński   Czy dwutlenek węgla należy traktować, jako szkodliwy ekologicznie związek chemiczny, czy też wręcz odwrotnie — jako cenny surowiec? Jego prawidłowe i kontrolowane wykorzystanie w procesie pozyskiwania energii mogłoby mieć fundamentalne znaczenie dla Polski, znacząco poprawiając jej położenie na geopolitycznej szachownicy.
Dział: Analizy