finans_publ_w_euro_small  ECAG

Prezentujemy najnowszą książkę dr Mariana Szołuchy, wydaną nakładem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, poświęconą kształtowaniu się finansów publicznych w strefie euro i wnioskom z tego tytułu płynącym dla Polski. To obszerna praca szeroko omawiająca najważniejsze aspekty korzyści i kosztów dostosowania naszego kraju do członkostwa w unii walutowej w latach 1999–2009. Wnioski płynące z tego okresu pozostają aktualne do dziś.

Dział: Recenzje