boki  ECAG

1 czerwca Rada Praw Człowieka ONZ opublikowała Raport międzynarodowej komisji śledczej do spraw zbadania wszystkich domniemanych naruszeń prawa międzynarodowego od początku konfliktu w Libii. Raport był odpowiedzią na postanowienia rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ S-15/1 pkt 11 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zbadania wszystkich domniemanych naruszeń prawa międzynarodowego i praw człowieka w Libii.

Dział: Libia_2011