pretorianie


  Łukasz Reszczyński

Recenzja: Piotr Kołakowski, Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, 459 ss.

Działalność sowieckich służb specjalnych w okresie drugiej wojny światowej znakomicie przygotowywała grunt pod geopolityczną ekspansję rodzącego się mocarstwa.

Dział: Recenzje