gelayev

  ECAG

Rusłan Gelayev był wybitnym dowódcą czeczeńskiego ruchu separatystycznego przeciwko Rosji. Odgrywał w nim znaczącą rolę. Jego działalność wykraczała daleko poza granice Czeczenii, a nawet poza granice Federacji Rosyjskiej. Zginął w 2004 roku w trakcie spektakularnego "rajdu" swojego oddziału republice Dagestanu. Jego syn zginął w trakcie walk w Aleppo.

Dział: Syria_2012