niedziela, 24 październik 2010 09:10

Łukasz Reszczyński: Lata chwały polskiego wywiadu...

alt Łukasz Reszczyński

Recenzja: Andrzej Pepłoński, Wywiad Polski na ZSRR 1921-1939, Bellona, Warszawa 2010, 445 ss.

Dział: Recenzje