prusy Arkadiusz Meller

Kwestię Prus Wschodnich i ich strategiczne znaczenie dla Polski rozpatrywano przez pryzmat endeckiego paradygmatu stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, który głosił nieuniknioność konfliktu między Polską a Niemcami.

 

Dział: Analizy