alt Kornel Sawiński
Stosunek tego belgijskiego geopolityka, reprezentanta ekonomicznej trzeciej drogi, rewolucjonisty i teoretyka europejskiego nacjonalizmu do ZSRR jest nadzwyczaj godny uwagi. Z jego prac można wyszczególnić cztery zasadnicze tezy, na bazie których, w sposób najbardziej syntetyczny, można oddać istotę problemu. W pewnym sensie część z jego przemyśleń, w odniesieniu do trójkąta stosunków Rosja-UE-USA, jest aktualna i dzisiaj.
Dział: Analizy