alt Paweł Rogaliński

Pod koniec prezydencji hiszpańskiej, w Brukseli zorganizowano spotkanie z przedstawicielami najuboższych z całej Unii. Roszczeniowe postulaty wyrównywania szans spotkały się jednak z masową nieobecnością polityków. geopolityka

Dział: Unia Europejska