cyryl_okl  ECAG

Omówienie: A. Meller, J. Rak, Perspektywy pojednania polsko-rosyjskiego. Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce, Wydawnictwo Konserwatyzm.pl, Toruń 2012.

Dział: Recenzje

dostoevsky


  Konrad Rękas

Z błyskotliwą analizą dra Przemysława Sieradzana Rosja w pułapce stołypinizmu trudno  polemizować – tak wiele zawiera trafnych obserwacji i logicznych wniosków. A jednak przynajmniej w kilku punktach wymaga ona uzupełnienia. 

Dział: Komentarze

kremlin022  dr Przemysław Sieradzan

Ostatni, pojednawczy gest hierarchów polskiego Kościoła katolickiego względem rosyjskiej Cerkwi prawosławnej należy interpretować w kontekście geopolitycznej strategii Stolicy Apostolskiej. Prawdopodobnie zaskakujące porozumienie zostało zainicjowane w otoczeniu samego papieża Benedykta XVI, znanego z ultrakonserwatywnych poglądów. Jego intencją jest budowanie swoistego „Świętego Przymierza” przeciwko świeckiemu modelowi państwa i społeczeństwa, a także przeciwko tzw. „ekspansji islamskiej”, pod sztandarami „chrześcijańskiej Europy”. Watykan dostrzegł w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej cennego sojusznika w walce z „sekularyzacją i islamizacją”.

Dział: Komentarze