poniedziałek, 04 styczeń 2016 04:55

Adam Gwiazda: Chińscy żołnierze w nowej roli

prof. dr hab. Adam Gwiazda

Do niedawna Chiny posiadające największą na świecie armię nie angażowały zbytnio swoich żołnierzy w roli „światowego żandarma” i nie brały aktywnego udziału w różnych, regionalnych konfliktach zbrojnych ani też w globalnej wojnie z terroryzmem. Podstawowym zadaniem armii chińskiej było, do niedawna, przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, obrona terytorium swojego państwa i dopiero w następnej kolejności utrzymanie bezpieczeństwa międzynarodowego (szczególnie w regionie Azji Wschodniej). Podjęcie przez chińskie firmy ekspansji gospodarczej w skali globalnej przyczyniło się także do reorientacji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Chin, które stopniowo umacniają swoją pozycję mocarstwa światowego.

Dział: Komentarze

wyscigf1  Tomasz Skowronek

Chiny i Indie to dwie najstarsze cywilizacje, dwie najludniejsze potęgi, to państwa odgrywające niezwykle ważną rolę na arenie międzynarodowej. Tym samym stosunki między tymi dwoma państwami należą obecnie do grona najciekawszych tematów geopolitycznych.

Dział: Komentarze

chinesepagoda  Dominik Konieczny

Wprawdzie od początku lat 90. Chiny prowadziły intensywne działania zmierzające do wzmocnienia swojej pozycji ekonomicznej i politycznej w Afryce, to dopiero w wyniku powołania Chińsko-Afrykańskiego Forum Współpracy w 2000 r. stosunki pomiędzy Państwem Środka a Czarnym Lądem nabrały dynamiki. Tylko w 2005 r. wizyty w Chinach złożyli prezydenci Kenii, Konga, Nigerii, Erytrei i Zimbabwe oraz premierzy Mauritiusa, Mozambiku i Dżibuti.

Dział: Analizy