alt   Marcin Chełminiak     Koniec zimnej wojny przyniósł nie tylko transformację społeczno-ekonomiczną oraz polityczną w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, ale również zasadniczą zmianę w globalnym i regionalnym układzie sił. Z perspektywy Federacji Rosyjskiej utrata przez to państwo statusu mocarstwa globalnego wiązała się z koniecznością zredefiniowania priorytetów jej polityki zagranicznej, także w regionie Morza Bałtyckiego.    
Dział: Analizy