Anton Briukow

redsquareAnton Briukow

Problem tożsamości kulturowej Rosji-Eurazji narasta. Po upadku ZSRR do naszego kraju napłynęła niszczycielska fala obcej nam kultury. Kultura, język i wiara, jak wiadomo, stanowią tożsamość cywilizacyjną ich nosiciela. Tworzą matrycę, skalę wartości, samą osobowość. Bez kulturowej suwerenności Rosji-Eurazji nie ma mowy o jej suwerenności geopolitycznej, bo przecież nosiciele obcej naszej ojczyźnie kultury stanowią łatwy łup dla manipulatorów.