Natalia Cieślewicz

saudi-bankers  Natalia Cieślewicz

Współczesny świat wymaga od ekonomistów nowego spojrzenia na kluczowe pojęcia. Często wiele z nich wymaga innej interpretacji albo nawet stworzenia na nowo. Jednym z takich terminów jest homo oeconomicus – któremu Adam Smith i John Stuart Mill nadali pierwotne znaczenie. W dobie kryzysu gospodarczego warto się mu bliżej przyjrzeć i zastanowić się, czy założenia o przewidywalności ludzkich zachowań i bezwzględności biznesu są nadal aktualne. 

divergence  Natalia Cieślewicz

Robert C. Allen, The great divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the first World War, [w:] Explorations in Economic History, 2001, vol. 38, issue 4, pages 411-447.