Janusz Dziugiewicz

logoEWG  Janusz Dziugiewicz

W tym roku byliśmy świadkami powstania nowego obszaru gospodarczego – Unii Celnej (UC; ros. Tamożiennyj sajuz). Pompatycznie ogłoszono, iż na wschodzie Europy wyrosła konkurencja dla Unii Europejskiej. Inicjatorem integracji była Rosja, która konsekwentnie dąży do wzmocnienia swojej dominującej pozycji na obszarze postsowieckim oraz jej instytucjonalnego utrwalenia.