Scott Stewart

munitions_iraq  Scott Stewart

Istnieje wiele sposobów oceny stopnia zagranicznego wsparcia jakie otrzymują bojownicy m.in. w Syrii. Wskaźniki oceny mogą zawierać cokolwiek, począwszy od mundurów i karabinów automatycznych po obecność coraz większej liczby przeciwpancernych pocisków kierowanych i przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Libiamapa map


  Scott Stewart

Pojawiła się perspektywa końca epoki Kaddafiego; to dobry czas, aby spojrzeć wstecz i powrócić do jednego z tematów, które towarzyszyły nam u progu kryzysu: Co nastąpi po końcu reżimu Kaddafiego?