Wojciech Szlawski

space_sunalt

Wojciech Szlawski

Badanie i eksploracja przestrzeni kosmicznej są bez wątpienia wielkimi zdobyczami ludzkości ostatniego półwiecza. Niemniej jednak, jak każda inna dziedzina aktywności ludzkiej, mogą mieć także swoje negatywne strony. Ostatnie wydarzenia w przestrzeni kosmicznej skłaniają ku temu, by się przyjrzeć jak prawo międzynarodowe reguluje kwestie odpowiedzialności międzynarodowej państw za działalność w przestrzeni kosmicznej. astropolityka